Author Archives: yennhaphuc.com

Pfizer Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam

1 1685005301345216830237 0 0 1250 2000 crop 1685005333516205465108

Ngày 24/5/2023, Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai trong giai đoạn 2023 – 2025. Ban lãnh đạo Pfizer Việt Nam và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác Việc […]