Tag Archives: chẩn đoán hình ảnh

Vinmec tiên phong đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

anh 1pgsts bui van giang 16854375448551347907146 0 0 938 1500 crop 1685437590546953658426

Không còn là những chủ trương mang tính đường lối trên giấy mà đã trở thành hành động mang tính thực tiễn, ứng dụng trong thực tế – đó chính là mục tiêu mà Vinmec hướng tới trong những năm qua, đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho […]