Tag Archives: Instagram

TikTok phát triển nền tảng chia sẻ ảnh, cạnh tranh với Instagram

TikTok, nhà “đương kim vô địch” về video ngắn, có vẻ đang khám phá con đường mới – chia sẻ ảnh, thông qua một ứng dụng tên ”TikTok Photos”. TikTok thống trị thị trường video dạng ngắn từ lâu. Các nền tảng khác như Instagram và YouTube đã sao chép ý tưởng nội dung video […]