Author Archives: gochaihuoc.edu.vn

Hội thảo nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học

thumb 1 1706752734315263352111 1706752747782639652183

Ngày 31/1 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học”. Tham dự Hội khảo khoa học này còn có đại diện của các […]