Tag Archives: Viện Dinh Dưỡng

Hội thảo nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học

Hội thảo nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học Ngày 31/1 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của dinh dưỡng hợp […]