Author Archives: gockhampha.edu.vn

Thời điểm ăn trưa tốt nhất để giảm cân

avatar1701922144520 17019221448551784238974

Những người muốn giảm cân nên ăn trưa trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h, hoặc 4-5 giờ sau bữa sáng. Trong quá trình giảm cân , điều quan trọng là bạn cần nhất quán kế hoạch ăn uống. Ngoài các thực phẩm lành mạnh, thời điểm ăn cũng tác động tới trọng lượng […]